ประวัติความเป็นมา กว่า 40 ปี ของร้าน หมูยอแม่ถ้วน


กว่า 40 ปี ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “มาตราฐานคุณภาพ มาตราฐานความอร่อย“ เราจะผลิตสินค้าเพื่อให้ท่านได้รับในสิ่งที่ดี และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพสู่คุณ

ปัจจุบันเราผลิตสินค้าแปรรูปจากเนื้อสุกรเป็นหลัก โดยวัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตต้องได้มาตราฐานส่งตรงจากฟาร์มวันต่อวัน เพิ่มรักษาคุณภาพและรสชาติความเป็นธรรมชาติ ซึ่งสินค้าเราสามารถนำไปรับประทานเอง เป็นของฝาก หรือจะนำไปประกอบอาหารในร้านค้าภัตคารต่างๆได้

ประวัติความเป็นมา

ในช่วงสมัยสงครามเวียดนาม คุณพ่อถ้วนฉบับ เหงียนวัน และคุณแม่เฮ่า เหงียนถิ ได้อพยพตามครอบครัวมาอาศัยอยู่ในประเทศลาว และได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่จังหวัดหนองคาย ท่านทั้งสองได้สร้างครอบครัว ซึ่งมีลูกๆ 10 คน (ชาย 6 คน หญิง 4 คน) และได้ยึดอาชีพรับจ้าง แม่ค้า หรือแม้แต่หาบน้ำขายตามบ้านเรือนต่อมาในปี พ.ศ. 2521 พี่สาวของคุณแม่เฮา เห็นถึงความ ยากลำบากของน้องสาวที่ต้องเลี้ยงดูลูกๆ จึงได้ถ่ายทอดวิชาการทำหมูยอตามแบบฉบับเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม โดยเริ่มนำไปจำหน่ายที่ตลาดสดในจังหวัดหนองคาย และนำไปฝากขายตามร้านต่างๆในตัวเมือง ซึ่งมีลูกๆช่วยกันผลิตและจำหน่าย โดยชาวเวียดนามมักเรียกชื่อของสามีแทนชื่อของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว และนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชื่อ “แม่ถ้วน”ในปี พ.ศ. 2541 หมูยอแม่ถ้วน ได้รับการยอมรับและการันตี รสชาติความอร่อย คุณภาพของการผลิตที่ได้มาตราฐาน ทำให้แม่ถ้วนเป็นที่ยอมรับในจังหวัด และนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ที่เข้ามายังจังหวัดหนองคาย เราจึงพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีความหลากหลาย แต่คงไว้ด้วยคุณภาพและรสชาติเวียดนาม